HOE IK WERK

Leren vindt altijd plaats in een bepaalde context. Ik vind het daarom belangrijk om deze context mee te nemen in mijn leertrajecten. Leertrajecten worden daarom in samenwerking met de opdrachtgever op maat gemaakt. Dit bekent dat we samen op zoek gaan naar het gedrag wat nodig is op de werkvloer om tot de gewenste resultaten te komen. Dat we bekijken welk gedrag er op dit moment te zien is op de werkvloer. Vervolgens bedenken we een mix van leeractiviteiten die de gedragsverandering stimuleert. Hierbij neem ik de deelnemers van het leertraject mee en de context waarin zij het nieuwe gedrag moeten laten zien. Soms is het nodig om voorafgaand aan de gedragsverandering iets aan de context aan te passen om de gedragsverandering eenvoudiger te maken.

Om mijn opdrachtgevers optimaal te bedienen werk ik graag samen met andere coaches en trainers. Met Annemieke Figee  schreef ik samen de boeken Groepsdruk en Ongeschreven regels. Samen met Annemieke ben ik eigenaar van Firijn. We verzorgen trajecten om het samenwerkingsklimaat in organisaties te verbeteren. Trajecten die gaan over het verbeteren van de aanspreekcultuur of het doorbreken van impasses in teamontwikkeling. Op onze gezamenlijke website vind je hier meer informatie over.

Wat voeg ik toe:


Ieder loopt zijn eigen pad: ik ben ervan overtuigd dat leren meer impact heeft als je dat op je eigen manier en in je eigen tempo kunt doen. In mijn leertrajecten daag ik mensen uit om hun eigen pad te lopen, te onderzoeken, te experimenteren. Ik bied deelnemers een veilige omgeving waarin dit mogelijk en vanzelfsprekend is;


De meetlat-bril: veel verandering en reorganisaties gaan gepaard met abstracte ambities en doelstellingen. Ik ben scherp in het vertalen van een resultaat of doelstelling naar concreet gewenst gedrag op de werkvloer. In al mijn interventies is deze zogenaamde meetlat mijn kompas. Ik kan deelnemers meenemen in deze methodiek door ze feedback te geven op hun eigen gedrag en ze te leren kijken door de meetlat-bril;

Waarachtig zijn: als je wilt leren is waarachtig zijn een voorwaarde. Zowel naar jezelf als naar de mensen met wie je samen leert. Waarachtig zijn is jezelf zijn in alle kracht en kwetsbaarheid. Zonder schroom en opsmuk. Ik ken als geen ander de worsteling met het inzetten van mijn waarachtigheid, hierdoor ben ik in staat om anderen te helpen stappen te zetten. Om waarachtig te kunnen zijn heb je allereerst compassie met jezelf nodig. In mijn leertrajecten nodig ik mensen uit om waarachtig te zijn;

Hanteren van het zwaard: ik geloof erin dat feedback niet altijd opbouwend hoeft te zijn, het gaat erom beweging te creëren. Ik zal veel beweging creërende feedback gebruiken die vaak luchtig is maar soms is het nodig om de beuk erin te gooien. Dit is vaak pijnlijk. Ik doe dit omdat uit ervaring is gebleken dat deelnemers juist van mijn zwaard-opmerkingen het meest hebben geleerd. In mijn leertrajecten zal ik scherpe feedback afwisselen, met mijn enthousiasme en gedrevenheid;

Hier-en-nu: ik werk graag met de situatie zoals die zich in het hier-en-nu voordoet. De interacties die zich tijdens een leertraject voordoen zal ik benutten. Door de hier-en-nu gebeurtenissen te koppelen aan de meetlat krijgen deelnemers concreet materiaal in handen om op de werkvloer mee aan de slag te gaan.