Blog

Houd het hart in je team!

Het was op dinsdagmiddag. Mijn tweede dag als leidinggevende van dit team. Twee medewerkers gingen aan de slag met de planning. Vol passie stortten zij zich op de behoorlijke klus om alle cliënten in de beschikbare tijd van medewerkers te plaatsen. Daarbij moet rekening gehouden worden met fietsafstand, zwaarte van de cliënt en niet te vergeten persoonlijke voorkeur.

Ik keek het een tijdje aan. Op het moment dat, na een uur, voor de derde keer koffie werd gehaald bekroop me langzaam het gevoel dat dit slimmer, efficiënter en sneller kan. Er waren geen overzichtslijsten, er zat geen systeem in. Volgens mij deden ze maar wat.

Daar heeft een hart-en-ziel team vaker last van. Doordat ze zich vol passie en overgave op het werk storten zit er vaak niet echt lijn en structuur in. Ze vliegen vaak van het een naar het ander. De vergaderingen zijn chaotisch omdat mensen in en uit lopen. Iedereen is druk. Wars van regels en afspraken zorgen ze elke dag met elkaar dat het werk georganiseerd wordt. Dat werkt vaak prima!

Ook bij dit team. Cliënten waren erg tevreden, veel van hun wensen werden ingewilligd of er werden afspraken gemaakt over welke mogelijkheden er wel waren. Cliënten snappen prima dat niet overal om 9.00 uur iemand voor de deur kan staan. Wanneer er een onverwachte zieke dan belde het team een collega, die een dag ruilde of wel even extra kwam werken. Of ze overlegden met cliënten of het op een andere manier geregeld kon worden die dag. Als iemand last had van zijn rug of arm werd gekeken of een speciaal rooster gemaakt kon worden.

Nu vond ik niet alleen dat dingen efficiënter en beter geregeld kon worden. De organisatie ook. Er moest meer zicht komen op de inzet van medewerkers. Dat leek mij een uitstekend idee. Ik had als leidinggevende namelijk niet zoveel controle over de inzet van uren. Doordat het team zelf inzet regelde bij ziekte kon ik ineens overvallen worden door een ureninzet van een medewerker waar ik niets van wist. Ik was de controle over het budget hierdoor kwijt. Daar werd ik niet blij van.

Wat is er mis met een beetje harmonie?

teammodel

 

“Dat is zeker zo’n Kumbaja-team?” zegt hij lachend. Zijn collega’s vallen hem bij en beginnen onmiddellijk voorbeelden te noemen wat er in zulke teams gebeurt. Er staat een snoeppot op tafel, elk overleg is er thee of koffie met iets lekkers erbij, er wordt veel gelachen en gehuild en verjaardagen worden uitbundig gevierd.

Ze overdrijven een beetje maar ze zitten er niet gek ver naast met hun beschrijving.

Wat mij bezig houdt is het feit dat ze het belachelijk maken. Het is namelijk de zoveelste keer dat dit gebeurt in een workshop. Blijkbaar is er voor sommige teams een allergie op harmonie. Ze willen zeker zelf geen harmonie team zijn. Daar griezelen ze van. Vaak zijn dat teams die van het type Cowboy team zijn. Snel, kort door de bocht zakelijk, ad rem, gericht op actie en resultaat.

Het is jammer dat ze een allergie hebben voor harmonie, want dit zijn juist teams die wel een beetje harmonie kunnen gebruiken. Als ik goed luister naar de beschrijving hebben ze een behoorlijk eenzijdig beeld van een Harmonie team. Of ze kennen alleen Harmonie teams die zijn doorgeschoten. Van een optimaal functionerend Harmonie team kan een Cowboy team veel leren. Dat is namelijk eensgezind en heeft oog voor elkaar en voor de resultaten.

Wat een Cowboy team van een Harmonie team kan leren?

Maak een meetlat

Maak een meetlat!

“Wat zou jij doen als je in mijn schoenen stond?” Ik viel bijna van mijn stoel. Blijkbaar had hij door dat hij de plank steeds vaker begon mis te slaan in zijn team. In mijn vorige blog kun je lezen hoe voortvarend hij van start ging.

Nu kon ik openhartig alles op tafel gooien of een aantal tips meegeven en even afwachten wat hij daarmee zou doen. Zijn ego was wel vaker groter gebleken dan zijn hart. Tegelijkertijd bleef het zinnetje van een collega door mijn hoofd zingen “Een mooi blog Léonie maar waar is jouw compassie voor de manager?” Zo vaak gebeurt het mij niet dat zelfs ik me laat verleiden tot weinig compassie. Hij deed dus wat met me. Dat was wel duidelijk.

Ik besloot om eerst vanuit mijn eigen perspectief te vertellen. Wat nam ik waar? Welke effect had dat op mij? Zonder daarbij de hele afdeling te betrekken. Daar hadden we een geanimeerd gesprek over. Tegelijk gaf mij dat tijd. Tijd om na te denken. Ik had namelijk niet paraat wat ik zou doen als ik in zijn schoenen stond.

Op weg naar huis zat dat me het meest dwars. Waarom? Ik ben miss Meetlat! Zodra ik ergens naartoe ga heb ik een, bijna filmisch, beeld van wat ik daar verwacht aan te treffen. Ook bij deze opdracht ging ik op pad met mijn meetlat. Op de eerste dag sloeg mijn meetlat op allerlei punten aan stukken. Om te voorkomen dat je denkt dat het een zootje was in de organisatie, dat was het zeker niet. Alleen door het mooie en professionele beeld wat ik had van deze organisatie was mijn meetlat behoorlijk omhoog geschoven. Na een paar dagen daar te hebben rondgelopen moest ik die dus flink bijstellen. Sterker nog ik had geen nieuwe gemaakt. Dat ik dat niet eerder had gemerkt. Aan het werk dus!

Veranderen is als een steen in het water gooien!

In welke organisatie wordt tegenwoordig niet veranderd? Overal is er wel een reorganisatie, cultuurverandering of fusie gaande. Helaas leiden deze veranderingen niet altijd tot de gewenste resultaten ondanks alle inspanningen die iedereen pleegt. Hoe kan dit toch? Er is als zoveel onderzoek gedaan en al zoveel boeken over geschreven. Waar gaat het dan mis? Laat ik een voorbeeld geven.

 

Ik tref een paar ambitieuze leidinggevenden die enthousiaste plannen hebben met hun teams. Zij hebben helemaal uitgedacht welke richting het op moet met hun team, welke veranderingen dit vraagt van het team en van de medewerkers. Ze gaan zelfs nog een stap verder. Ze zien in dat de medewerkers zonder ondersteuning deze verandering nooit kunnen behappen. Dus ze regelen een trainer of coach die de medewerkers tijdens een enthousiaste sessie gaat begeleiden. Dan moet de verandering slagen, toch? De medewerkers zijn stuk voor stuk enthousiast. Iedereen ziet de noodzaak van deze verandering. Kortom het lijkt helemaal perfect.