Blog

Durf jij je nek uit te steken?

Iedere leidinggevende krijgt er een keer mee te maken. Een team wat zo lekker met elkaar werkt. Wat met elkaar kan lezen en schrijven. In eerste instantie lijkt het of je bijna geen leiderschap hoeft in te zetten bij dit team.Meestal kom je, soms door schade en schande, er achter dat niets minder waar is. Dit team vraagt juist het uiterste van jouw leiderschap. Waarom? In dit team ligt groepsdenken op de loer. Ik beschreef al eens eerder hoe je groepsdenken herkent.

Als leidinggevende is groepsdenken het laatste waar je op zit te wachten. Je wilt zeker geen team waarin irrationele en onmenselijke besluitvorming de normaalste zaak van de wereld is. Natuurlijk is een team wat met elkaar kan lezen en schrijven fantastisch, maar je wilt ook dat iedereen onafhankelijk en kritisch blijft denken. Je wilt graag een team dat zich verbonden en betrokken voelt en je wilt ook zeker weten dat alle opties goed worden overwogen. Dat er naar iedereen en alle meningen wordt geluisterd en serieus worden behandeld.

Kortom je wilt, zoals Kevin Eikenberry dat noemt, teamdenken. Je wilt een team waar mensen genoeg om elkaar en om het teamdoel geven om zorgvuldig naar elkaar te luisteren, alle opties overwegen en vervolgens het beste besluit te nemen. Dat klinkt allemaal fantastisch maar dat dit niet eenvoudig is blijkt wel uit alle publicaties over bedrijfsschandalen in de zorg, bouwwereld en de financiële sector.

Wat kun je doen als leidinggevende om meer teamdenken te mobiliseren?

1.Zorg voor een helder teamdoel.

Wanneer het teamdoel voor ieder teamlid duidelijk is is de kans veel groter dat alle beslissingen die genomen worden het teamdoel dienen. Zeker wanneer het teamdoel van betekenis is voor de teamleden. Dus zorg voor een teamdoel dat helder en betekenisvol is.

2.Zorg voor een sterke onderlinge verbinding.

Je kunt geen effectief team bouwen zonder dat je werkt aan onderlinge verbinding. Je zult er op z’n minst voor moeten zorgen dat er commitment wordt ervaren en dat teamleden zich veilig voelen bij elkaar. Ze hoeven geen vrienden te zijn. Maar om alles te kunnen zeggen in een team, ook je kritische kanttekeningen moet je je veilig voelen. Om je veilig te voelen heb je een gevoel van verbondenheid nodig.

3.Zorg voor een veilig klimaat.

Een klimaat waarin de ongeschreven regels ervoor zorgen dat het teamdoel binnen handbereik komt. Een klimaat waarin alles gezegd kan worden, ook als het niet voor de hand ligt.

Dit veilige klimaat blijkt voor veel leidinggevenden de lastigste dobber. Want hoe zorg je voor een klimaat waarin alles gedeeld kan worden, waarin niets raar is, waarin naar iedere optie wordt geluisterd, waar aan elk idee aandacht wordt besteed?

Een van de allerbelangrijkste dingen die je als leidinggevende kunt doen is zelf het goede voorbeeld geven. Dit vraagt behoorlijk wat van jou als leidinggevende. Dit betekent namelijk dat je elke opmerking, vraag of optie serieus neemt. Ook als het jou niet uitkomt of je er geen tijd voor hebt. Laat zien dat je alle opmerkingen en kritische noten serieus overweegt. Niet als trucje. Nee, je wilt  werkelijk weten of er een kern van waarheid in de opmerking schuilt. Pas als je de opmerking serieus hebt genomen en hebt overwogen kun je hem afwijzen of er naar handelen indien nodig.

Dit vraagt dat jij alert bent. Je zult de, soms schuchtere en onherkenbare, tegengeluiden moeten gaan herkennen. Dus bedenk op welke manier jouw teamleden kritische opmerkingen of bijzondere ideeën verpakken. Leer de signalen van tegengeluid in jouw team herkennen.

Het vraagt ook dat je alert op jezelf bent. Vooral op je gemakzucht. Het is namelijk veel makkelijker om opmerkingen naast je neer te leggen, om kritische geluiden af te wijzen en om nieuwe ideeën af te serveren. Want serieus kijken naar alle ideeën, opties en kritische noten kost tijd en energie.

Als jij niet eens de moeite neemt om afwijkende meningen te onderzoeken, hoe kun je dan verwachten dat teamleden onderling die moeite nemen. Sterker nog, je kijkt na een paar keer wel lekker uit om jouw afwijkende mening te geven. Dan ben je dus weer bij groepsdenken in plaats van bij het teamdenken wat je zo graag wilde. Wat je nog meer kunt doen om een veilig teamklimaat te creëren zal ik in mijn volgende blog schrijven.