Blog

Maak een meetlat!

Maak een meetlat

“Wat zou jij doen als je in mijn schoenen stond?” Ik viel bijna van mijn stoel. Blijkbaar had hij door dat hij de plank steeds vaker begon mis te slaan in zijn team. In mijn vorige blog kun je lezen hoe voortvarend hij van start ging.

Nu kon ik openhartig alles op tafel gooien of een aantal tips meegeven en even afwachten wat hij daarmee zou doen. Zijn ego was wel vaker groter gebleken dan zijn hart. Tegelijkertijd bleef het zinnetje van een collega door mijn hoofd zingen “Een mooi blog Léonie maar waar is jouw compassie voor de manager?” Zo vaak gebeurt het mij niet dat zelfs ik me laat verleiden tot weinig compassie. Hij deed dus wat met me. Dat was wel duidelijk.

Ik besloot om eerst vanuit mijn eigen perspectief te vertellen. Wat nam ik waar? Welke effect had dat op mij? Zonder daarbij de hele afdeling te betrekken. Daar hadden we een geanimeerd gesprek over. Tegelijk gaf mij dat tijd. Tijd om na te denken. Ik had namelijk niet paraat wat ik zou doen als ik in zijn schoenen stond.

Op weg naar huis zat dat me het meest dwars. Waarom? Ik ben miss Meetlat! Zodra ik ergens naartoe ga heb ik een, bijna filmisch, beeld van wat ik daar verwacht aan te treffen. Ook bij deze opdracht ging ik op pad met mijn meetlat. Op de eerste dag sloeg mijn meetlat op allerlei punten aan stukken. Om te voorkomen dat je denkt dat het een zootje was in de organisatie, dat was het zeker niet. Alleen door het mooie en professionele beeld wat ik had van deze organisatie was mijn meetlat behoorlijk omhoog geschoven. Na een paar dagen daar te hebben rondgelopen moest ik die dus flink bijstellen. Sterker nog ik had geen nieuwe gemaakt. Dat ik dat niet eerder had gemerkt. Aan het werk dus!

Mijn meetlat voor dit team in deze organisatie? Hier werken gedreven professionals die er alles aan doen om up-to-date te blijven in hun vak. Mensen die er alles aan doen om het beste uit zichzelf en hun collega’s te halen. Mensen die inspirerend zijn naar de organisatie. Regelmatig een voortrekkers rol vertonen en daar niet de credits voor opeisen. Mensen die in staat zijn om anderen te laten stralen en daar van mee te genieten. Mensen die open met elkaar communiceren over hun vak en hun manier van samenwerken. Die elkaar aanspreken op afspraken. Die direct zijn en betrokken.

Door mijn meetlat en de huidige situatie naast elkaar te zetten krijg ik langzaam scherper wat ik zou doen. Nu de manager nog! Dus mijn eerste tip was voor hem is: Maak meetlat. Wat verwacht jij van dit team in deze organisatie aan gedrag? Let op dat je ook het gedrag van jezelf als manager beschrijft.

Hoe concreter, hoe beter! Mijn ervaring is dat als je de tijd neemt om een meetlat te maken daar meteen een aantal interventies uitrollen die je als manager te doen hebt. Het geeft je weer focus en richting.