Blog

Manager neem jezelf niet zo serieus!

De afgelopen jaren is er veel te doen over authentiek zijn als leider. Je moet een moreel kompas hebben, je moet weten waar je voor staat. Op een of andere manier heb ik altijd meer met het woord waarachtig gehad dan met authentiek. Natuurlijk hebben mensen mij weleens gevraagd of dit niet hetzelfde is. Gevoelsmatig zei ik altijd van niet. Nu las ik een onderzoek van Hermina Ibarra. Zij geeft aan dat er veel verschillende opvattingen zijn over wat authenticiteit nu precies is. Daarnaast wordt authentiek zijn door veel mensen gebruikt als excuus om niet te veranderen of te leren, maar juist te blijven doen wat ze altijd al deden.

Dat kan nooit de bedoeling zijn. Managers die niet leren of veranderen. Juist in een wereld die continue in beweging is maken de leiders die mee kunnen gaan met bewegingen het verschil. Het kan niet de bedoeling zijn dat managers veel tijd besteden aan het ijken van hun morele kompas en zoeken naar antwoorden in zichzelf terwijl het leven om hen heen gewoon doorgaat. Reflectie is een mooi middel maar kan nooit een doel op zich worden. Sterker nog Ibarra zegt dat wanneer je als manager heel hard je best doet om jezelf te blijven, je daarmee je eigen ontwikkeling om zeep helpt. De kunst is om naar je toekomstige authentieke zelf te zoeken.

Nu weet ik waarom ik meer heb met het woord waarachtig. Dit staat namelijk voor mij voor een combinatie van kwetsbaarheid en kracht. Ik vind dat je als manager een beeld moet hebben waar je naar toe wilt, je weet welk gedrag je wilt zien van medewerkers en van jezelf. Je hebt alleen niet zo’n groot ego dat je daar niet van af kunt wijken. Je kunt je kwetsbaar opstellen zonder kwetsbaar te zijn. Geen aangeschoten wild! Natuurlijk niet. Je staat open voor nieuwe inzichten en perspectieven. Dat doe je zonder de hele tijd je koers te verleggen. Anders zouden je medewerkers zeeziek worden. Wanneer blijkt dat ander gedrag, een andere richting of een andere koers beter, effectiever of leuker is dan ben je bereidt je koers bij te stellen. Zelfs als je daarvoor uit je comfortzone moet. Als je waarachtig bent dan weet je dat iets doen wat je tot nu toe niet hebt gedaan oncomfortabel voelt. Dat maakt je juist krachtig en kwestbaar tegelijk.

Ibarra zegt dat een nieuwe ervaring nooit authentiek kan voelen, je doet het immers voor het eerst. Juist door nieuwe ervaringen leer je nieuwe dingen. Je leert welk gedrag effectief is en welk gedrag niet, je leert welke reacties het gedrag oproept, je leert welk gedrag jou makkelijk afging en welk gedrag niet. Dit hoeft niet meteen een grote switch in persoonlijkheid te betekenen. Het gaat soms juist om hele kleine veranderingen in je manier van praten, je opstelling of manier van reageren die grote impact kunnen hebben op de effectiviteit van jouw leiderschap.

Er zijn boeken vol en trainingen gegeven over de reis naar jezelf als leider. Dit geeft je inderdaad inzicht. De vraag is of dit je recept is om jezelf klaar te stomen voor de grotere en nieuwe uitdagingen die in de toekomst op je te wachten staan. Je identiteit als leider zou elke keer met je mee moeten groeien en staat dus zeker niet vast.

Hoe doe je dit dan?

  1. Kijk naar hoe anderen dingen aanpakken. Niet alleen naar de perfecte collega of baas waarvan jij vindt dat je veel kunt leren. Misschien leer je het meest van die irritante kamergenoot, die wel heel effectief allerlei opdrachten binnenhaalt. Door je open te stellen voor alle rolmodellen om je heen, creëer je een grote vijver met voorbeeldgedrag waaruit jij de voor jou interessante dingen vist. Je kopieert dus niet het gedrag van iemand anders. Je kiest bij elk rolmodel een stukje gedrag. Dit probeer je uit. Bevalt het en is het effectief voor jou. Dan gebruik je het vaker. Past het niet bij of bevallen de reacties je niet. Gewoon iets anders proberen! Welke rolmodellen ga jij de komende tijd eens observeren?
  2. Stel jezelf als doel om te leren. Je hoeft niet alles in een keer perfect te doen. Ibarra noemt als voorbeeld een manager die zich in grote vergaderingen vaak verschuilde achter eindeloze powerpoint-presentaties om zijn angst voor spreken in een grote groep te verbergen. Toen hij zichzelf als doel had gesteld om geen powerpoint-slides meer te gebruiken was hij verbaasd over de reacties. Het meest verbaasd was hij nog over zijn eigen improvisatievermogen bij lastige vragen. Welke spannend leerdoel kan jij voor jezelf stellen?
  3. Houd niet strak vast aan je beeld over jezelf. Soms staan de beelden die jij hebt van jezelf je eigen ontwikkeling in de weg. Als je accepteert dat je verandert door alle ervaringen en experimenten die je doet schep je ruimte om nieuwe beelden over jezelf toe te laten. Probeer van alles uit en vindt uit welke versie van jezelf het beste werkt voor jou en jouw omgeving op dit moment. Welk beeld heb je na het experimenteren over jezelf? In hoeverre is dit anders dan je altijd al had gedacht?