Blog

Team in balans!

In teams wordt veel tijd besteed aan relationeel gedoe. Iedereen is druk bezig met het goed houden van de relaties, de lieve vrede bewaren en bespreekt in de wandelgangen de prestaties van collega's. Herkenbaar? Vast, maar zo erg als ik hier beschrijf is het bij jullie vast niet. Nee, denk je dat? Ik denk dat het misschien nog wel erger is. En weet je wat vervelend is? Het staat het bereiken van de gewenste resultaten in de weg.

De manier om hier een einde aan te maken? Ik weet niet of jullie het filmpje van de therapeut kennen die heel hard tegen zijn patiënt roept: “STOP IT!”(bekijk filmpje) Dat is wat je moet doen. Er gewoon mee stoppen. Nu weet ik wel dat het niet eenvoudig is om hardnekkig, ingeroest gedrag te veranderen. En dat het zeker niet gewaardeerd wordt wanneer jij als manager Stop it! gaat roepen.

 Graag geef ik je een andere tip. Zet er iets anders voor in de plaats. Teams die gewend zijn om veel tijd te besteden aan relatiegedoe zullen aan de slag moeten met de inhoud van hun werk. Niet een beetje. Nee, volledig focussen op de taak en de inhoud. Dat wil zeggen concrete afspraken maken:

- wie gaat wat doen?

- wanneer is het klaar?

- wanneer zijn we tevreden met de resultaten?

Vervolgens elkaar aanspreken op de afspraken. Niet op de relatie, maar op de gemaakte afspraken, op de feiten. Iets meer zakelijk met elkaar communiceren. Praten over de persoonlijke kant, het proces en de relatie ga je zoveel mogelijk uit de weg. Elke keer wanneer iemand daar over begint zo snel mogelijk naar inhoud en taak gaan. Hiermee ga je door tot het praten over de inhoud een gewoonte is geworden, dit kan wel even duren. Daarna kun je kijken of er langzamerhand wat meer balans kan komen.

Waarom? Je wilt ergens in het midden uitkomen. Je wilt een team dat met elkaar kan discussieren over de inhoud en kwaliteit van hun werk EN dat met elkaar kan kijken naar het proces, de besluitvorming en de onderlinge relaties.

 Je zult in elk team mensen hebben die meer vanuit de zakelijke, resultaatgerichte, inhoudelijk kant communiceren. En mensen die meer vanuit de persoonlijke, relationele, betrekkingskant communiceren. Evenwicht is het toverwoord. Wanneer een team doorslaat in zakelijkheid en voorbij gaat aan de emoties en relaties dan kan dit schade veroorzaken die wellicht niet meer te herstellen is, een vertrouwensbreuk of gekwetstheid. Wanneer een team doorslaat in persoonlijkheid en voorbij gaat aan de zakelijkheid en inhoud van het werk dan kan dit voor eindeloze praatsessies zonder resultaat leiden die totaal geen invloed hebben op de kwaliteit van het werk.

 Stappen:

  1. Vaststellen hoe de balans in het team is
  2. Breng in kaart waar het team vooral over praat
  3. Breng in kaart welke teamleden meer zakelijk ingesteld zijn en welke teamleden meer relationeel zijn ingesteld
  4. Bedenk of deze balans bijdraagt aan de teamdoelstellingen
  5. Stel bij in de gewenste richting
  6. Aan wie zou je vooral zakelijke vragen moeten stellen (feiten, cijfers, inhoud) en aan wie juist persoonlijke vragen? (beleving, ervaring, gevoelens, relatie)
  7. Wat worden de onderwerpen op het volgende overleg? (Zakelijke of Persoonlijke onderwerpen)