Blog

Teams uit hun comfortzone

Inmiddels weet iedereen wel dat wanneer je leert of ontwikkelt dit betekent dat je een stap uit je comfortzone zet. Nieuw gedrag voelt eerst oncomfortabel. Je moet wennen aan de andere reacties die het gedrag oproept.

Hoe zit dat als teams zich ontwikkelen?

Laatst was ik aan de slag met een team. Er was veel gedoe en onveiligheid geweest. Gelukkig was dit besproken en was de veiligheid langzamerhand terug in het team. Mensen durfden weer op elkaar af te stappen. De minder leuke dingen konden weer tegen elkaar worden gezegd.

Wanneer een team voor het eerst, na lange tijd, elkaar gaat aanspreken gaat dit niet vlekkeloos. Mensen zijn er gewoon nog niet handig in. Ze kiezen verkeerde woorden of gebruiken een verkeerde toon. Een eerste woordenwisseling ligt op de loer. Deze woordenwisseling wordt door iedereen nauwlettend gevolgd. Dit is namelijk een nieuwe situatie. In een voorgaande fase waren er nooit ruzies of conflicten, iedereen hield zijn mond gewoon dicht. Superspannend dus.

Hoe loods je als manager een team goed door deze fase heen? Het allerbelangrijkste is dat jij je realiseert dat deze fase er is. Om een team goed te begeleiden moet jij de verschillende stappen van jouw team herkennen. Waarom? Omdat je dan bewust gedrag in kunt zetten. Bijvoorbeeld in bovenstaande situaties zie ik veel managers hun best doen om kleine conflicten die ontstaan zo snel mogelijk te sussen, bemiddelen of op te lossen. Managers vinden het blijkbaar prettig als er harmonie is in het team.

De vraag is of dit helpt! Ik denk het niet. Het team leert dan niet vaardigheden die nodig zijn in deze fase, namelijk onderhandelen en conflicten oplossen. En het team wordt niet beloond voor de stappen die ze inmiddels hebben gezet, namelijk van niets zeggen, de stoute schoenen aantrekken en je mond open doen.

Welke signalen duiden op groei? Het is goed om als manager te bedenken waaraan jij kunt zien dat jouw team aan het groeien is. Wanneer mensen in een team zich veiliger voelen kun je voorspellen dat mensen meer durven zeggen. Ook als ze nog niet hebben geleerd hoe ze dit moeten zeggen. Je kunt bijna voorspellen dat er wat gedoe ontstaat. Misschien kun je zelfs al voorspellen tussen wie, want jij weet vast wie het eerst het nieuwe gedrag gaat uitproberen. Op het moment dat je dit weet heb je sneller door wanneer het gebeurt. Dan kun je jouw natuurlijke neiging om te sussen inperken en mensen belonen voor hun nieuwe gedrag. Dus niet het conflict oplossen, maar belonen voor het geven van feedback aan elkaar.

In elke fase van teamontwikkeling is ander gedrag zichtbaar in jouw team. Het is handig als jij van tevoren bepaalt welke gedrag jij wenselijk vindt en welk gedrag je niet wenselijk vindt. Door het scherp hebben van jouw meetlat kun je jouw team helpen met de ontwikkeling die ze samen doormaken. Elke fase vraagt namelijk ander gedrag van het team en van de manager. Hoe beter jij daar als manager op voorbereid bent, hoe beter jij het team kunt begeleiden!

Wanneer je zicht krijgt op de teamprocessen van jouw team kun je steeds beter voorspellen wat er in een volgende fase gaat gebeuren. Oefen maar alvast:

- als mijn team zich zou ontwikkelen dan merk ik dat het eerste aan......

- als iedereen zich veilig voelt in mijn team dan gaat ..... als eerste iets zeggen

- als er feedback gegeven gaat worden dan grijpt ..... z'n kans om..... de waarheid te vertellen

- als er conflicten ontstaan dan zal ...... als eerste de boel gaan sussen

Wanneer je dit hebt voorspeld kun je het gedrag eerder herkennen en je kunt alvast nadenken hoe je het wilt belonen of bekrachtigen. Je kunt zelfs nadenken welke reacties van jezelf een signaal zijn dat er ontwikkeling in jouw team is.

Ik hoor graag welke voorspellingen jij hebt gedaan voor jouw team! En, zijn ze uitgekomen?