Blog

Om richting te geven moet je eerst richting hebben!

Wat mij de afgelopen weken opvalt is dat mensen weinig richting in hun werk en soms zelfs leven hebben. Mensen doen iets, dat vinden ze leuk of daar blijken ze goed in te zijn. Daardoor komen ze een stap verder. Ze krijgen een coördinerende of leidinggevende rol. Dan beginnen de eerste scheurtjes te ontstaan. Ze doen immers niet meer wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn. En ze hebben vaak niet nagedacht hoe het eruit ziet als ze het goed doen.

 Mensen weten vaak wel hoe het eruit ziet als het niet lekker loopt. Wanneer ik ze vraag hoe het eruit ziet als ze het helemaal perfect doen hebben ze geen beeld. Ik denk dat het hebben van een beeld helpt. Waarom het helpt?

1.Het geeft jezelf richting.

Je weet waar je naartoe werkt. Je hebt een helder beeld van de ideale situatie. Een lonkend perspectief. Dit geeft je richting en het verlangen om de eerste stap te zetten.

2.Het houdt je op de juiste weg.

Door een helder beeld kun je ook snel bijsturen als je van het pad raakt. Niet dat er maar een pad naar de juiste richting wijst. Je hebt alleen veel sneller in de gaten dat je in de tegenovergestelde richting beweegt als je weet waar je heen wilt. Als je eindbestemming helder is kun je snel zien of je de goede kant op beweegt. En zo niet bijsturen.

3.Je kunt anderen makkelijker richting geven.

Er is niets zo moeilijk als het aansturen van mensen als je geen idee hebt waar naartoe. Wanneer jij een heldere richting hebt is het veel makkelijker om anderen te sturen of bij te sturen.

Hoe je een beeld maakt van jouw ideale situatie? Tja dat is makkelijk, maar niet eenvoudig.

Allereerst is het van belang dat je weet wat jou drijft. Dit is een zoektocht op zich. Die laat ik hier even buiten beschouwing, maar die neem je wel mee in het vormen van je beeld. Daarnaast ga je op zoek naar waar je heen wilt met de organisatie, jouw markt, jouw afdeling, jouw team, jouw mensen. Hoe ziet het perfecte plaatje eruit? Je moet je voorstellen hoe de wereld eruit ziet als alles helemaal perfect gaat. Een fysiek beeld hiervan maken helpt je daarbij. Ik vraag mensen dan om op een flap, of A3 alle woorden en beelden te verzamelen die volgens hen horen bij de perfecte situatie. De kunst is om niet alleen een organogram te maken, maar juist ook beelden over gedrag en gevoel te krijgen. Hoe scherper en rijker je dit beeld kunt maken, hoe beter.

En vervolgens maak je de stap naar waar jij staat in dat perfecte plaatje. Wat doe jij dan? Hoe gedraag jij je? Voor veel mensen is dit een lastige stap. Een paar vragen die kunnen helpen om op gang te komen zijn.

  • Wat doe jij als..... (het helpt als je de perfecte situatie hierboven hieraan kunt verbinden). Laat ik als voorbeeld nemen succesvol zijn. De vraag die je dan stelt is, wat doe jij als je succesvol bent? ( en je doet dit op jouw meest briljante manier)
  • Hoe ziet dat eruit?
  • Hoe reageren mensen om je heen?
  • Wat voor resultaten bereik je dan?
  • Wat voor gevoel heb je dan?

Als het goed is heb je nu een goed startpunt om de weg naar je eindbestemming uit te stippelen. Ik wens je een goede reis.