Blog

Waarachtig zijn gaat niet vanzelf!

Als je al vaker iets van mij hebt gelezen dan weet je dat waarachtig zijn iets is dat mij bezig houdt. Wat dat is waarachtig zijn? Trouw blijven aan jezelf, met al je positieve en negatieve kanten. Geen pogingen meer doen om jezelf anders voor te doen dan je werkelijk bent.

Waarom doen we onszelf anders voor dan we zijn? We willen graag bij een groep horen, we willen aardig gevonden worden, we willen geen zwakheid tonen. En aangezien wij mensen groepsdieren zijn is het logisch dat we moeite doen om tot een bepaalde groep te behoren.

Het blijkt echter dat wanneer we onszelf anders voordoen dan we werkelijk zijn dit ons veel gedoe oplevert, namelijk schuldgevoelens, angst om ontdekt te worden, spanning en misschien zelfs een depressie. En je kunt je voorstellen dat het heel moeilijk is om creatieve oplossingen te bedenken voor een probleem als je druk bezig bent met jezelf vorm te geven.

Waarom stoppen we er dan niet meteen mee? Omdat we vaak niet weten dat we het doen, we zijn het ons niet bewust. Het zijn automatische reacties. Waarvan we vaak pas later denken of voelen dat die anders is dan we zouden willen.

Hoe kun je dan waarachtig zijn? Door telkens je eigen gedrag kritisch onder de loep te nemen, denken, waarnemen en voelen wat je doet. En iedere keer dat je een poging doet om anders te lijken dan je bent trap je op de rem, herstel je jezelf. Zoals je je kunt voorstellen is dit niet een trucje wat je eenmalig uithaalt. Dit vraagt veel discipline, training en doorzettingsvermogen. Bloed, zweet en tranen! En daar zijn de meeste van ons geen uitblinker in. Hoeveel keer ben jij al begonnen met sporten of afvallen en gestopt met roken of drinken? Precies! Waarschijnlijk net zo vaak als ik.

Als je trouw wilt blijven aan jezelf zul je veel discipline en doorzettingsvermogen op moeten brengen. Om keer op keer jezelf te herstellen wanneer je van je werkelijke pad afgaat. Dit zal in het begin zeker dagelijks, zo niet elk uur gebeuren. Wanneer je hier bewust aandacht aan besteed en jezelf steeds terug brengt op je eigen pad, kun je steeds makkelijker je werkelijke zelf te laten zien. Je zult meer rust ervaren en meer tijd en energie overhouden.

What a wonderful world it would be!