Blog

Happy new year!

Voor mij was 2012 een roerig jaar. Ik moest allerlei besluiten nemen. Het spannendste en belangrijkste besluit was om mijn eigen bedrijf te starten. In 2012 heb ik hiervoor de basis gelegd. In 2013 wil ik graag hard aan de slag om met mijn producten en opdrachten meer waarachtigheid in de wereld te brengen.

Ik bedoel met waarachtigheid dat mensen gaan staan voor waar zij in geloven, dat zij dit duidelijk en open communiceren. Zacht als het kan, scherp wanneer dit nodig is.

Waarom ik geloof dat waarachtigheid bijdraagt aan betere resultaten? Zonder waarachtigheid gaat er veel tijd en energie verloren. Mensen nemen dan niet de volle verantwoordelijkheid voor hun functioneren of hun leven. Mensen spelen op veilig, maar halen daarmee niet het beste in zichzelf naar boven.

Waarachtigheid betekent lef tonen, onzekerheid accepteren en alles uit jezelf halen wat je te bieden hebt.

Producten of diensten waaraan waarachtig is gewerkt zijn kloppend en juist. Daarmee raken ze een gevoelige snaar bij klanten, door beleving, gevoel en emotie. Ook als het verhaal niet feitelijk juist is.

Ik wens daarom iedereen in 2013 veel waarachtigheid toe! Ik daag je uit om het beste uit jezelf te halen en daarmee mooie resultaten te boeken.