Blog

De waarheid of waarachtig

Moet je als coach of manager van een team de waarheid spreken? En wat is de waarheid? Dit is van ieder mens veel te veel gevraagd. Wanneer je wilt bouwen aan een team dat succes gaat behalen zul je waarachtig moeten zijn. Waarachtig zijn betekent vanuit je kern ergens voor gaan staan en dit ook uitdragen. Dat is iets totaal anders dan de waarheid spreken. Sterker nog je kunt er best eens helemaal naast zitten, maar zolang je dat vanuit jouw waarachtige zelf doet is er voor de samenwerking met je team nog niets aan de hand. Een team heeft heel goed door wanneer jij iets inzet vanuit jouw diepste overtuiging.

Als dit zo’n positief effect heeft op teams waarom doet niet iedereen dit? Waarom laten we ons zo vaak verleiden tot ander gedrag dan we van binnen zouden willen?

Waarachtig zijn vraagt een grote mate van kwetsbaarheid. Je kwetsbaar op durven stellen. Jezelf laten zien met al je positieve kanten maar ook met je minder leuke kanten, je onhebbelijkheden. Om dit in alle situaties te kunnen doen moet je sterk in je schoenen staan, jezelf heel goed kennen, met compassie naar jezelf kunnen kijken en ook om jezelf kunnen lachen wanneer je iets ongelofelijks stoms doet.

Bij teams die grote prestaties moeten leveren, die onder druk staan is het dus van cruciaal belang dat zij een coach of een manager hebben die sterk in z’n schoenen staat, die in (bijna) alle situaties waarachtig kan zijn en die weet hoe hij het team naar de successen moet begeleiden. Ik ben benieuwd welke voorbeelden jij kent? En welk gedrag maakt dat zij een voorbeeld zijn?