leonievanrijn home1

teams coachen

leonievanrijn home3

Een veilig teamklimaat in zes stappen

In een team waar het veilig is heerst een sfeer van vertrouwen. Dat is dus het tegenovergestelde van een team waar wantrouwen en achterdocht de boventoon voert. Dit merk je onmiddellijk. Er worden weinig complimenten gemaakt, veel vliegen afgevangen en roddel- en achterklap voert de boventoon. Of misschien wel het tegenovergestelde er wordt weinig of niets tegen elkaar gezegd. Alles wat je zegt kan en zal immers tegen je worden gebruikt.

Wanneer er sprake is van wantrouwen is de kans groot dat veel van wat je zegt verkeerd wordt opgevat of uitgelegd. Dat jij daarbij jouw woorden heel zorgvuldig kiest maakt niets uit. Mensen letten veel meer op datgene wat je zegt in plaats van op de intentie die je hebt. In dit soort teams ben je dus voortdurend op je hoede, of loop je op eieren. Elke non-verbale blik doet je stress niveau omhoog schieten. "Wat heb ik gezegd of gedaan?". Deze sfeer is meestal niet erg goed voor het zelfvertrouwen van de teamleden, voor de onderlinge sfeer is het dodelijk en de prestaties blijven meestal achter of zijn op z’n minst zorgelijk te noemen.

Hoe anders is dat in teams waar sprake is van een veilig teamklimaat en veel vertrouwen. Daar let men veel meer op de intentie van iemand. Dus ook al zegt iemand eens iets verkeerd dan wordt dat op een goede manier uitgelegd en op een goede manier mee omgegaan. Je kunt je op deze manier nog eens een mindere dag veroorloven. Hierdoor kunnen teamleden veel dichter bij zichzelf blijven, experimenteren met nieuw gedrag of werkzaamheden en kunnen teamleden kritisch blijven naar elkaars prestaties zonder elkaar af te vallen. Dit komt de teamprestaties vaak ten goede.

De lat omhoog!

Bij veel organisaties is de druk op de mensen die er werken de afgelopen tijd toegenomen. Onder invloed van de crisis of doordat er minder geld beschikbaar is is er flink gesneden in het personeelsbestand. Vaak komt het erop neer dat er met minder mensen hetzelfde of soms zelfs meer werk verzet moet worden. Dat dit gevolgen heeft voor de eisen die er gesteld worden aan alle medewerkers is evident.

 

Niet alle organisaties passen hun meetlat aan aan de nieuwe situatie. Dit is jammer want wanneer je ervoor zorgt dat de meetlat voor je medewerkers up-to-date blijft kun je veel frustratie voorkomen. Hoe ik dat bedoel? Wanneer je als directie besluit om bijvoorbeeld met minder managers te gaan werken is het slim om goed door te denken welke consequenties dit heeft voor zowel de managers als de overige medewerkers. Ik zie nu dat er managers worden weggehaald. Klaar is Kees! Na een paar maanden lopen de managers en de medewerkers zwaar gefrustreerd rond in de organisatie. Managers omdat de workload zo groot is dat ze het niet kunnen bolwerken of niet toegerust zijn om daadwerkelijk uit de operatie te stappen en de dagelijkse gang van zaken aan hun teams over te laten. Medewerkers omdat ze niet gewend zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die ze dagelijks maken.

De eerste stap

In mijn vorige blog heb ik het gehad over het zetten van de eerste stap op weg naar een nieuwe situatie.

Wat maakt nu dat we die eerste stap ook daadwerkelijk gaan zetten?

Recent onderzoek heeft aangetoond dat het niet ons zelfvertrouwen is dat bepaald of we de eerste stap zetten. Veel zelfvertrouwen blijkt geen garantie te zijn voor goede prestaties of succes. Hoewel mensen met meer zelfvertrouwen vaak denken dat ze succesvol zijn, blijkt dit objectief niet aantoonbaar. Meer zelfvertrouwen maakt je geen betere manager, geen succesvolle ondernemer en maakt je niet aantrekkelijker op een sollicitatiegesprek.