leonievanrijn home1

teams coachen

leonievanrijn home3

Waarachtig samenwerken: op weg naar succesvolle teamprestaties

 

Waarachtig samenwerken: op weg naar succesvolle teamprestaties

Traject voor teams die succesvol willen samenwerken en daarbij alles uit zichzelf willen halen

 Herken je als team de volgende problemen?

 • Teamleden werken met elkaar samen maar kennen elkaars achtergrond niet;
 • Teamleden maken weinig gebruik van elkaars kwaliteiten of kennen elkaars kwaliteiten onvoldoende;
 • Situaties in het team worden niet besproken terwijl iedereen ziet dat er iets aan de hand is;
 • Teamleden willen graag iets bespreken in het team, maar kunnen of durven dit niet;
 • Teamleden besteden veel tijd en energie aan roddelen en praten over elkaar;
 • Teamleden besteden veel tijd en energie aan het oplossen van misverstanden en gedoe;
 • Teamleden letten erg op fouten die door een ander worden gemaakt.

 Jullie hebben al veel over deze situatie gesproken maar dit heeft tot nu toe nog niet tot verbeteringen in de samenwerking geleid.

 Je verlangt naar een situatie waarin:

-          teamleden weten waarvoor zij aan het werk zijn en wat ze te doen hebben;

-          teamleden hun rol en verantwoordelijkheid kennen en nemen;

-          er een sfeer heerst waarin teamleden open zijn;

-          je fouten mag maken;

-          je aangesproken wordt wanneer iets niet verloopt zoals is afgesproken;

-          teamleden elkaars sterke punten benutten en elkaar ondersteunen bij de zwakkere punten.

Ik heb een traject ontwikkeld voor teams die optimaal willen samenwerken om tot goede resultaten te komen. Waarbij iedereen trouw kan blijven aan zichzelf. Ik noem dit Waarachtig Samenwerken. Ik geloof erin dat teams die vanuit waarachtigheid samenwerken, organisaties succesvoller maken en leuker zijn om te werken.

Resultaat van dit traject

Na dit traject:

 • is het helder waar dit team voor staat;
 • kent en neemt iedereen in het team zijn rol en verantwoordelijkheid;
 • is er gezamenlijk plan van aanpak;
 • spreekt men elkaar aan wanneer iets niet verloopt zoals is afgesproken
 • wordt informatie helder, tijdig en direct gedeeld;
 • Is er tijd over voor zaken die er echt toe doen;

 

 

Wat is kenmerkend voor de aanpak van Léonie van Rijn:

 • Waarachtig samenwerken: ik ken als geen ander de worsteling met het inzetten van mijn waarachtigheid, hierdoor ben ik in staat om teams te helpen stappen te zetten. Om meer waarachtigheid in hun samenwerking te brengen. Om waarachtig te kunnen samenwerken heb je compassie met jezelf nodig. Hierdoor wordt samenwerken makkelijker en leuker.
 • Hanteren van het zwaard: ik geloof erin dat feedback niet altijd opbouwend hoeft te zijn, het gaat erom beweging te creëren. Ik zal veel beweging creërende feedback gebruiken die vaak luchtig is maar soms is het nodig om de beuk erin te gooien. Dit is vaak pijnlijk. Ik zal dit dan toch doen omdat uit ervaring is gebleken dat deelnemers juist van mijn zwaard-opmerkingen het meest hebben geleerd. In mijn programma’s zal ik scherpe feedback afwisselen, met mijn enthousiasme en gedrevenheid voor teams.

 

Daarnaast ben ik scherp in het vertalen van een resultaat naar concreet gewenst gedrag op de werkvloer. In al mijn interventies is deze zogenaamde meetlat mijn kompas. Ik kan teams meenemen in deze methodiek door ze feedback te geven op hun eigen gedrag, maar ook door ze te leren kijken door de meetlat-bril.

 

Programma

Het programma is opgebouwd uit:

 • een intakegesprek
 • een eendaagse basistraining
 • vervolgsessies (aantal is afhankelijk van de situatie in het team, gemiddeld 2- 4 sessies)

 

Intake

De intake is een gesprek met de manager en een gesprek met een aantal teamleden. Op basis van deze gesprekken stellen we gezamenlijk vast wat de huidige situatie en de gewenste situatie is. Ook stellen we gezamenlijk vast hoeveel sessies we nodig denken te hebben om de gewenste situatie te bereiken.

 

Basistraining

 

Waarachtigheid

 

 • Waar staat dit team voor? Welke richting gaat het team op?
 • Hoe is het gesteld met de samenwerking en feedback binnen het team?
 • Waar ligt de compassie?
 • Kan iedereen zichzelf laten zien?

 

 

In dit programma ga je met je eigen team aan de slag. Hierdoor krijg je meer zicht op elkaars kwaliteiten en valkuilen en kun je elkaar regelmatig van feedback voorzien. Hierdoor wordt in het programma een basis gelegd voor een klimaat waarin leren en fouten maken normaal is.

 

Waarde van dit programma

De waarde van dit traject is 1500 euro. Hiervoor krijg je:

 • een intake;
 • één basisdag;
 • materialen.

Elke vervolgsessie bedraagt 700 euro per dagdeel. Exclusief locatiekosten, reiskosten en

21 % BTW.

 

Bij het afnemen van het programma voor meerdere teams in een organisatie gelden aantrekkelijke bonussen.

 

Ik ga graag aan de slag. Leuk als je op deze manier in je team en je organisatie investeert.